Gràcies al procés de producció amb la tecnologia Novatech, aconseguim una alta compactació del pellet i, com a conseqüència, un estalvi en el consum de fins el 15% respecte a d’altres pellets del mercat amb baixa durabilitat.

PODER
CALORÍFIC

ALTA
DURABILITAT

MENYS
FINS

MENYS
CENDRES

PUNTS DE VENDA NOVAFOC

Trobi el seu punt de venda més proper: